Με ....μαργαρίνη μπορείτε να ξεκολλήσετε δυό δάχτυλα από την πανίσχυρη κόλλα Superglue !

Με ….μαργαρίνη μπορείτε να ξεκολλήσετε δυό δάχτυλα από την πανίσχυρη κόλλα Superglue !

Μιά πολύ χρήσιμη ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό BRITISH JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY του Οίκου Elsevier με τίτλο «Πως να βγάλετε Superglue από το στόμα».             Oι μαργαρίνες (όπως π.χ. εδώ,απλά…